Turistický průvodce po Lomnici nad Popelkou:

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/turisticky-pruvodce/ds-1035/p1=5855

Kulturní a informační centrum Lomnice nad Popelkou:

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/turisticky-pruvodce/ds-1035/p1=5855

 

           

 
 
 

 © Lenka lásková